Poezja Anny

Poezja Anny to wiersz Moniki Warda-Saran napisany pod wpływem poezji Anny Wirowskiej (To tylko sen…, WFW, Warszawa 2012)

Gdzieś w obcym kraju
Nad brzegiem gór i morza skraju
Poetka Anna dziś wypoczywa.
W maleńkim tomiku poezję skrywa,
Jej proste słowa i ich natchnienie,
W którym istota świata niezmiennie drzemie.
I nawet otchłań gdzieś szara i głucha
Poezji Anny pokornie słucha.
I góry swe szczyty przed nią kłaniają,
I morza głębokie hołd jej oddają.
Bo kto dziś poezję Anny zrozumie?
Kto kocha poezję, kto kochać ją umie?